Op 20 maart is onze stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De volledige naam is 'Stichting CultuurBeleving Hillegom'. Als afkorting gebruiken we 'SCBH'.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
- Karin Peters (voorzitter);
- Roland Wiersema (penningmeester);
- Huub Kleinjans (secretaris).
- Hans Lommerse (educatie).
- Erwin Veenman (gebouw & beheer).
- Frans de Hoog (PR/Communicatie).